Dzień otwarty WST

 U naszego Partnera, czyli w Wyższej Szkole Technicznej, odbędzie się  Dzięń Otwarty.

plakat promujący wydarzenie: tutaj