Jesteś tutaj: Dla kandydatów sprawdzian kompetencji językowych

test/sprawdzian kompetencji językowych

Kandydaci do klasy dwujęzycznej angielskiej są zobowiązani do napisania sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nie jest warunkiem ukończenie klasy dwujęzycznej w szkole podstawowej, aby kontynuować naukę i ubiegać się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w naszej szkole.

Informacje na temat testu:

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest złożenie w sekretariacie szkoły, zgłoszenia. 

(dopuszcza się możliwość przesłania scanu zgłoszenia na adres sekret7lo@poczta.fm)

Egzamin odbędzie się w budynku VII LO (ul.Panewnicka 13)

-należy stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu

-należy okazać ważną legitymację szkolną

Formularz zgłoszenia - do pobrania

Przykładowe zagadnienia dostępne są tutaj.

Egzamin kompetencji językowych:

- I termin  2 czerwca 2021 godz. 10.00

- II termin 7 lipca 2021  godz. 10.00.