Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Zebranie rodziców

Zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 10 września, o godzinie 18.00.

STRAJK

Dyrektor szkoły zawiesza w dniach najbliższych (tj. od 8 kwietnia do odwołania), wszystkie lekcje klas drugich i trzecich (w formie dydaktycznej). Klasa 1A i 1B mają zajęcia wg planu podanego przez dziennik elektroniczny. Funkcja opiekuńcza szkoły w tym czasie, będzie podtrzymana.

Prosimy również śledzić następne informacje na temat funkcjonowania szkoły w kolejnych dniach planowanego strajku.

list Men do rodziców

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku. Rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Informacja o ewentualnym strajku

Drodzy Rodzice!
W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia 2019 roku ogólnopolskim strajku nauczycieli informuje Państwa, że w VII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach 82% pracowników placówki opowiedziało się za przystąpieniem do strajku.
W zaistniałej sytuacji nie jestem w stanie zapewnić w szkole organizacji działań dydaktycznych zgodnie z harmonogramem lekcji. Proszę Państwa o zapewnienie opieki swoim dzieciom w tych dniach jeżeli jednak nie byłoby to możliwe proszę o informację zwrotną do wychowawców zapewnimy w miarę możliwości opiekę wychowawczą.
Zwracam się również do Państwa z prośbą o monitorowanie witryny internetowej naszej szkoły oraz dziennika elektronicznego w powyższej sprawie.
Dziękując za zrozumienie sytuacji w jakiej się wspólnie znaleźliśmy,

pozdrawiam

Adam Goździcki - Dyrektor

Lekcja z bronią

Lekcja z bronią

14 marca na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa odbyła się prezentacja broni dokonana przez członka Ligi Ochrony Kraju, Pana Grzegorza Sakłaka. Uczniowie mogli zobaczyć takie egzemplarze broni długiej jak:AK-47 Kałasznikow, amerykański karabin szturmowy , UZI, strzelba Mossberg 580) i krótkiej (colt, glock, walther). Zajęcia odbyły się pod czujnym okiem prof. Ewy Olejniczak.

Następna strona

Made for photographers of every level with special
attention to the details.