Kadra / Anna Nakonieczna 

...

Imię i Nazwisko
Anna Nakonieczna

Przedmiot
Podstawy Przedsiębiorczości

Zainteresowania/Hobby
gry takie jak: szachy, „Biznes po polsku” „Scrabble”, turystyka górska, pieczenie ciast

Motto życiowe/cytat
Nic się nie spełni, jeśli nie jest wpierw marzeniem.

Nigdy nie żałuj czegoś, dzięki czemu byłeś choć przez chwilę szczęśliwy. 

Pana/Pani mocne i słabe strony.
Mocne: mam dobrą pamięć, zdolność logicznego myślenia, uczciwość
Słabe: jestem zbyt emocjonalna, czasami brak konsekwencji w działaniu, roztargniona

Dni w których możemy spotkać Pana/Panią w szkole.
środa

Dlaczego został Pan/Pani nauczycielem i uczy właśnie tego przedmiotu?
O wyborze zostania nauczycielem zdecydowała tradycja rodzinna. Moja Mama i jej dwie siostry były związane z tym zawodem. Początkowo po skończeniu studiów przez kilka lat prowadziłam wraz z mężem własną działalność gospodarczą.  Później gdy wprowadzono nowy przedmiot (podstawy przedsiębiorczości) pomyślałam,  że mogłabym przekazywać nie tylko suchą teorię, ale również wiedzę praktyczną z  funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czy jest Pan/Pani absolwentem Siódemy?
Nie.

Proszę dokończyć zdanie: Siódema to…
Siódemka to – szczęśliwa liczba,
Siódemka to siedem cudów świata