Kadra / Anna Ziaja – Wójcik

Anna Ziaja - Wójcik

Imię i Nazwisko
Anna Ziaja – Wójcik

Przedmiot
Chemia

Zainteresowania/Hobby
podróże, film, książki, na hobby nie mam już za wiele czasu

Motto życiowe/cytat
„Uśmiech to najbliższa droga do drugiego człowieka”

Pana/Pani mocne i słabe strony.
Obowiązkowość i pilność to chyba moje mocne strony, choć czasami mi w życiu przeszkadzają. Moją słabą stroną jest nadmierna wrażliwość – wzruszam się z byle powodu.

Dni w których możemy spotkać Pana/Panią w szkole.
poniedziałki, środy, piątki

Dlaczego został Pan/Pani nauczycielem i uczy właśnie tego przedmiotu?
Zawsze interesował mnie świat przyrody: jak jest zbudowany i  jak „działa”, a uczyć chciałam odkąd pamiętam. W szkole podstawowej miałam świetną nauczycielkę chemii i to Ona zaraziła mnie pasją do tej dziedziny nauki. Chyba właśnie dzięki niej jestem tu gdzie jestem.

Czy jest Pan/Pani absolwentem Siódemy?
Nie.

Proszę dokończyć zdanie: Siódema to…
Siódema to szkoła, która pomaga zrealizować pasje i marzenia.