Kadra / Iwona Tabor – Kowalska 

Iwona Tabor - Kowalska

Imię i Nazwisko
Iwona Tabor – Kowalska

Przedmiot
Język polski 

Zainteresowania/Hobby
film, teatr, literatura, dalekie podróże

Motto życiowe/cytat
”Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”

Pana/Pani mocne i słabe strony.
nie mnie je osądzać

Dni w których możemy spotkać Pana/Panią w szkole.
Codziennie

Dlaczego został Pan/Pani nauczycielem i uczy właśnie tego przedmiotu?
Bo jest to moje powołanie, moja pasja

Czy jest Pan/Pani absolwentem Siódemy?
Nie.

Proszę dokończyć zdanie: Siódema to…
Siódema to fajna szkoła.