Kadra / Krystian Węgrzynek 

Krystian Węgrzynek

Imię i Nazwisko
Krystian Węgrzynek

Przedmiot
Język polski

Zainteresowania/Hobby
Górny Śląsk, teatr awangardowy, dobre filmy, piłka nożna

Motto życiowe/cytat
„Życie jest sztuką, a sztuka bywa życiem”

Pana/Pani mocne i słabe strony.
Mocne: porządkowanie chaosu i wykorzystywanie wyobraźni
Słabe: nieprzerwana walka emocji z rozsądkiem

Dni w których możemy spotkać Pana/Panią w szkole.
Codziennie (głównie w godzinach porannych) 

Dlaczego został Pan/Pani nauczycielem i uczy właśnie tego przedmiotu?
Zaczęło się od moich pasji literackich i teatralnych, które próbuję przenosić na uczniów. Uczę tego, co lubię.

Czy jest Pan/Pani absolwentem Siódemy?
Tak

Proszę dokończyć zdanie: Siódema to…
Siódema to…moja szkoła.