Historia VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Harcerzy Obrońców Katowic

Starsza część budynku powstała w 1938 roku jako nowoczesny obiekt szkolny przy drodze łączącej Panewniki, osiedle domków jednorodzinnych, z powstałym w połowie XIX wieku dworcem kolejowym. Obszar po obu stronach drogi porośnięty był lasem. Stąd szkołę podstawową, która mieściła się wówczas w budynku, nazywano „Szkołą Leśną”.

W czasie okupacji w gmachu usytuowano niemiecką szkołę powszechną.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku powołano pierwszą w Ligocie szkołę średnią ogólnokształcącą nazywaną wówczas gimnazjum. Siedziba znajdowała się przy ulicy Hetmańskiej. Jej kierownikiem był wybitny pedagog Teodor Munnich. Funkcjonowała ona razem ze szkołą powszechną nr 31.

Od września 1948 roku gimnazja i licea połączono z niektórymi szkołami podstawowymi. Zarządzenie to powołało do życia Szkołę Ogólnokształcącą Koedukacyjną stopnia Podstawowego i Licealnego, łącząc istniejące już Gimnazjum ze Szkołą Podstawową nr 31.
Dyrektorem nowej jednostki organizacyjnej został Teofil Klama (wcześniejszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Panewnikach). Siedzibą szkoły stał się budynek „szkoły leśnej” przy ul. Smolnej 14 (adres zmieniono w roku 1961 po przebudowie ulic).

Pierwsza zmiana dyrektora nastąpiła w 1950 r., kiedy to funkcje p.o. powierzono nauczycielowi chemii Andrzejowi Niemcowi. Przed nim, w czerwcu 1951 roku, pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzany w szkole zdawali nasi pierwsi absolwenci. Było ich tylko,
a może aż, 50-ciu. W 1951 r. szkołę „objął we władanie” dyrektor Józef Kamiński. Pełnił on tę funkcję przez 23 lata, ale oficjalną nominację otrzymał dopiero w 1962 roku.

Rok 1954 obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Zmieniało się otoczenie szkoły. Dokonano nasadzeń nowych drzew wokół budynku. Pan mgr Józef Rąba założył ogród botaniczny, który wówczas zawierał ok. 100 gatunków roślin i który rozkwitał przez wiele lat. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mgr Stanisława Bokłaka zagospodarowano część przestrzeni na tereny sportowe.

W roku 1959 szkoła otrzymała nr 7 stając się Szkoła Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym, a w 1961 rozpoczęto jej rozbudowę. Dobudowano do istniejącego budynku nowe skrzydło. W tej części znalazły się pracownie: biologiczne, chemiczna, fizyczne oraz zajęć wychowania technicznego. 9 maja 1961 roku szkoła otrzymała imię Harcerzy Obrońców Katowic.

Ważną datą jest 1 września 1966 roku. Wtedy to, wskutek reorganizacji 11-latki, nastąpiło rozdzielenie szkoły podstawowej (nazwanej Szkołą Podstawową nr 29), od liceum. Od tego dnia funkcjonujemy jako VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic.

Dwa lata później liceum otrzymało sztandar, który przetrwał do dnia dzisiejszego i uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, miejskich i państwowych.

W roku 1970 w budynku przy ul. Panewnickiej 13 mieściło się rekordowo dużo placówek o charakterze oświatowym. Swoją siedzibę miały tu: VII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 29, Liceum dla Pracujących nr 3, Państwowe Przedszkole nr 13, Społeczne Ognisko Muzyczne i Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Ta symbioza trwała dość długo. Na szczęście w miarę upływu lat poszczególne instytucje zmieniały swoje siedziby. Ostatnimi, które opuściły budynek było przedszkole oraz w 1995 roku poradnia nazywana wówczas Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przez te lata dyrektorem szkoły był nieustannie Józef Kamiński, który w 1974 roku przeszedł na emeryturę.

Od tego roku szkołą zarządzał nowy dyrektor mgr Roman Herczyński. Za jego „rządów” w szkole przeprowadzono sprofilowanie klas. Utworzono klasy biologiczno-chemiczne i matematyczno-fizyczne. W szkole stworzono tzw. klasopracownie i nowoczesną pracownię językową.

Po czterech latach następiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Przez mianowanie został nim mgr Adolf Dąbek i pełnił tę funkcję przez 10 lat. Za jego czasów kontynuowano modernizację pracowni i wystroju szkoły. Prężnie rozwijałą się działalność wychowawczo opiekuńcza oraz aktywność szkoły w środowisku. Bardzo aktywnie działało wówczas szkolne koło OHP, którego opiekunem była mgr Anna Koźmin.

01.09.1988 roku dyrektorem został mgr Aleksander Bytomski. W trakcie jego kadencji wykonano kolejne remonty, przebudowano salę gimnastyczną, wyposażono siłownię i pracownie komputerową. Prężnie działał Szkolny Klub Ligi Morskiej, który w 1988 r. wypłynął w rejs do Helsinek. W kwietniu 1996 roku wspólnie świętowaliśmy jubileusz 50-lecia szkoły. Wówczas mieliśmy już 3756 absolwentów, a szkołę kończyło kolejnych 109.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w roku 1997. Stanowisko to zajęła mgr Barbara Sewera (dotychczasowy nauczyciel matematyki).

Rozpoczęła się era zmian. W 1998 roku uczestniczyliśmy w programie SMART, w komponencie „Poprawa jakości pracy szkoły” i jako pierwsze liceum w Katowicach zmieniliśmy system oceniania ucznia, wprowadzając jednolity sposób z każdego przedmiotu. W 2003 r. uzyskaliśmy tytuł „Szkoła z Klasą”. Zmieniliśmy wygląd budynku wewnątrz i na zewnątrz. Następił cały ciąg remontów i modernizacji poczynając od dachu, przez wszystkie klasy i pracownie, sanitariaty, a na kotłowni kończąc. Dzięki staraniom nauczycieli biologii: mgr Izabeli Rembeckiej, mgr Małgorzaty Łaszczycy oraz mgr Małgorzaty Kędzierskiej, ponowny okres świetności przeżywał ogród szkolny. Zmienił swój charakter, został odnowiony i zagospodarowany roślinami z różnych krain geograficznych aby służyć jako arboretum. W 2002 r. oddano do użytku nowoczesne boiska przyszkolne, które służą nie tylko uczniom ale i dzieciom i młodzieży z dzielnicy. Szkoła znana jest również z działalności Klubu Górskiego, którym opiekuje się nasz absolwent, a obecnie nauczyciel geografii, mgr Wojciech Paluch. Organizuje on wyjazdy na sobotnio-niedzielne rajdy, obozy narciarskie i górskie, w czasie ferii zimowych i letnich, a ostatnio także spływy kajakowe.

Wolontariat stał się formą pracy wychowawczej. Duża grupa młodzieży realizowała program „Młodszy brat – Młodsza siostra” i opracowany przez Annę Koźmin program „Starszy brat – Starsza siostra”. Obecnie pracują oni na rzecz hospicjów i domów pomocy.

Osiągamy wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Jesteśmy szkołą aktywna w środowisku, znaną z otwartości i przyjaznej atmosfery. Nasi absolwenci w ponad 90% dostają się na wybrane przez siebie uczelnie..

Dbamy o to aby Ci, którzy pracowali w szkole i związali się z nią emocjonalnie, zwłaszcza nasi emerytowani nauczyciele, wiedzieli, że i my o nich pamiętamy. Dlatego corocznie wysyłamy wszystkim życzenia, a raz do roku organizujemy spotkania dla emerytowanych nauczycieli i administracji VII LO z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wielu absolwentów wróciło do szkoły i stanęło po przeciwnej stronie „katedry”. Są to m.in.: Zofia Zając (Pawlus), Ewa Olejniczak, Beatrycze Madoń (Pieczonka), Aleksandra Kowalowska (Gosiewska), Joanna Such-Rachwalska, Wojciech Paluch, Krystian Węgrzynek. W szkole przez ostatnie lata pracowali również: Barbara Rudy (Białecka) Magdalena Niesler, Danuta Staś, Elwira Wilk, Anna Ziemba (Szyga), Miłosz Skrzypek, Michał Tramer, Łukasz Zweiffel.

Inni wrócili do nas i współpracują ze szkołą w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół VII Liceum Ogólnokształcącego, które zarejestrowaliśmy w 2002 roku. Pomysł założenia stowarzyszenia narodził się podczas zjazdu z okazji 50-lecia szkoły. Jednak dopiero obecnemu dyrektorowi udało się to zrobić. Pierwsze spotkania i pomysły powstały na spotkaniu Barbary Sewery z Alicją Tomczok, Tadeuszem Seredinem i Andrzejem Gostomskim. Dzięki nim odbyło się w szkole wiele imprez: Bal Absolwentów VII Liceum (wiosna 2002), wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Katowic dla nauczycieli i dyrektorów okolicznych placówek (październik 2002), Jesienne Grillowanie dla Rodziców, Nauczycieli i Absolwentów(jesień 2002), Bale Karnawałowe dla Rodziców, Nauczycieli i Absolwentów (styczeń 2003, 2004,2005).

Zaangażowanie i zapał zwłaszcza Tadeusza Seredina spowodowały, że chce nam się organizować różne imprezy z ogromnych rozmachem. Przykładem takich działań jest organizacja „Dni otwartych” dla gimnazjalistów i ich rodziców, czy dawniejsze koncerty amatorskich zespołów muzycznych w “Dzień Wiosny”. Tadeusz Seredin przez kilka lat prowadził zespół redakcyjny gazetki szkolnej „SEPTIMUS” i wydawał ją w swoim wydawnictwie. W późniejszych latach otrzymał honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły”, a w naszych sercach ma ogromną wdzięczność.

Nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi szkołami w ramach programu Sokrates Comenius (Turcja, Irlandia, Rumunia), a także ze Słowacją i Ukrainą. W Ostatnich latach uczniowie uczestniczą także w programie UE „Młodzież w działaniu”.

Tak wyglądają suche fakty. Ale szkoła to nie fakty, nie daty – szkoła to jej uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci i wszyscy życzliwi ludzie. To wydarzenia, które wryły się w pamięć każdego, kto się z nią zetknął, kto się o nią otarł. Trudno przytaczać je wszystkie bo każdy z absolwentów i nauczycieli, którzy tu pracowali wspomina je inaczej. Każdy kto je przeżywa ocenia je odmiennie, dla każdego stanowią inną wartość.

Dlatego zachęcamy gorąco do wybierania naszej szkoły aby uczyć się w niej, nawiązywać przyjaźnie i solidnie przygotować się do matury i studiów.

Zapraszam do naszej „Siódemy”

Dyrektor szkoły
Barbara Sewera