Misja i wizja szkoły:

Jesteśmy szkołą środowiskową i naszym zadaniem jest kształcenie
w naszej placówce jak największej liczby uczniów z Katowic.

„Atutem „Siódemy” są i będą jej uczniowie”

Nasz uczeń i absolwent:

1. Jest dobrze przygotowany do studiów.
2. Dba o wysoką kulturę osobistą, wrażliwość moralną i szacunek dla wartości uniwersalnych.
3. Jest otwarty na potrzeby i problemy drugiego człowieka