Jesteś tutaj: Dla kandydatów

Hey!

If you are reading this text and you understand it, our school is for you. This year we are opening English bilingual classes.

But don't worry. If you are reading this text and there are some things you don't understand - we are for you to help!

otwieramy klasy dwujęzyczne i ogólne - kliknij aby poznać ofertę

Czym jest dwujęzyczność?


Polega ona na połączeniu nauczania danego przedmiotu (u nas w klasie pierwszej informatyki i biologii) i elementów języka angielskiego. Uwaga! Bez obaw! Nie jest to nauczanie przedmiotu po angielsku. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku. Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin, podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela – tutaj nauczyciel musi się upewnić, że uczniowie zrozumieli np. treść zadania domowego. Angielski stanowi, więc element i narzędzie a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmaga motywację, eliminuje kompleksy! i wzmacnia poczucie sukcesu. Kto z nas nie czuje się pewniej i lepiej, gdy potrafi w języku obcym zrozumieć film, porozmawiać z fachowcem np. z mechanikiem, zamówić część jakiegoś urządzenia czy analizować wyniki badań lekarskich? Świat nie ma już granic poza tymi mentalnymi. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Zalety dwujęzyczności realizowanej w naszej szkole:

  • perfekcyjne przygotowanie językowe poprzez zwiększoną ilość godzin języka angielskiego (6 godzin tygodniowo w każdej grupie),
  • nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje z native speakerem),
  • eliminacja konieczności odbywania lekcji dodatkowych poza szkołą,
  • zajęcia on-line z uczniami ze szkół obszaru anglojęzycznego,
  • bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny,
  • autorski program nauczania języka angielskiego wraz z zajęciami z wymowy i akcentowania,
  • możliwość (nie konieczność!) zdawania matury z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co daje korzystny przelicznik procentowy na renomowane uczelnie.

Dzięki tym działaniom nauka języka angielskiego jest urozmaicona, a codzienny kontakt z językiem ułatwia jego przyswojenie. To wszystko zapewnia lepsze przygotowanie do użycia angielskiego w późniejszych etapach edukacji i wielu zawodach. Dwujęzyczność stanowi duży atut na rynku pracy w Polsce i na świecie. Wiele prestiżowych uczelni w naszym kraju oferuje studia w języku angielskim. A może studia za granicą? To właśnie nasi absolwenci dostają się na najlepsze uczelnie, także zagranicą. Zatem warto rozpocząć przygodę edukacyjną w naszej szkole.

Niezbędne formalności:

Test kompetencji językowych 
Ustawodawca narzucił na szkoły, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne konieczność zaliczenia przez Kandydatów do takich oddziałów testu kompetencji językowych. Forma i zakres tematyczny tego testu ustala rada pedagogiczna.
W naszej szkole test składa się w I części z gramatyki polskiej, a w drugiej dotyczy języka angielskiego. Przeprowadzany jest w maju na terenie naszej szkoły. Trwa 45 minut i wystarczy zaliczyć go na 30%. Uspokajamy, że jak dotąd nie był on barierą dla żadnego ucznia. Dokładne informacje oraz przykładowe testy będą zamieszczane na bieżąco na stronie naszej szkoły.

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej trwa krócej! niż do oddziałów ogólnodostępnych!
Składanie wniosków: patrz sprawdzian kompetencji językowych