Jesteś tutaj: Dla kandydatów zasady rekrutacji

zasady rekrutacji

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie jak do wszystkich szkół średnich.

NABÓR-TERMINY

Ustawodawca narzucił na szkoły, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne konieczność zaliczenia przez Kandydatów do takich oddziałów testu kompetencji językowych. Forma i zakres tematyczny tego testu ustala rada pedagogiczna. W naszej szkole test składa się w pierwszej części z gramatyki polskiej, a w drugiej dotyczy języka angielskiego. Przeprowadzany jest w czerwcu na terenie naszej szkoły. Trwa 45 minut i wystarczy zaliczyć go na 30%. Uspokajamy, że jak dotąd nie był on barierą dla żadnego ucznia. Dokładne informacje oraz przykładowe testy będą zamieszczane na bieżąco na stronie naszej szkoły.

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej trwa krócej niż do oddziałów ogólnodostępnych (patrz terminarz)!
Składanie wniosków: (szczegóły tutaj)

  • Kandydaci do klas dwujęzycznych będą zdawać test kompetencji z języka angielskiego.

Egzamin kompetencji z języka angielskiego. Pierwszy termin to:

8 czerwca godzina 10.00


Drugi termin:

 27 czerwca też godzina 10.00.

  • W klasach dwujęzycznych uczniowie będą mieli możliwość realizowania dwuletniego programu innowacyjnego dotyczącego poprawnej i płynnej wymowy w języku angielskim.
  • Klasy dwujęzyczne przygotowują do egzaminu maturalnego oraz egzaminu maturalnego dwujęzycznego. Ponadto klasa dwujęzyczna przygotowuje uczniów do zewnętrznego egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2/C1