Jesteś tutaj: Dla rodzica POMOC MATERIALNA

POMOC MATERIALNA

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2022/2023

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na stronie internetowej szkoły (poniżej) oraz w sekretariacie szkolnym. Dodatkowe informacje.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE DO 15/09/2022!

wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

wniosek stypednium

zaświadczenie z zakładu pracy

oświadczenie o dochodach