Jesteś tutaj: Dla ucznia Projekt POWER

Projekt POWER

Siódemka od początku roku ma POWER. W programie "POWER" realizujemy w naszej szkole projekt "Portal do Portugalii". W projekcie weźmie udział 15 uczniów i 3 nauczycieli, którzy w dniach 16-26.10.2022 wyjadą do Portugalii do miasta Evora i przygotują pełną ofertę biura turystycznego oraz promocję tej oferty. Produktem, będzie wykonanie przez uczniów strony lub folderu z pełną kalkulacją kosztów i szczegółami zaplanowanych wycieczek w języku polskim, angielskim i portugalskim. Są to kolejne działania szkoły, które pozwolą uczniom na zdobycie nowych kompetencji, motywacji i inspiracji do pracy i nauki w nowym roku szkolnym.

W związku z realizacją przez szkołę projektu POWER "Portal to Portugal" zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w rekrutacji do projektu.


Co będziemy robić?


udział w kursie kulturowym – czerwiec
udział w kursie językowym – podstawy portugalskiego – wrzesień/październik
słowniczek terminów ekonomicznych – czerwiec- wrzesień
strona internetowa projektu – czerwiec – wrzesień
dziesięciodniowy wyjazd do Portugalii – październik (około 16)
W czasie wyjazdu do Portugalii do miejscowości Evora uczestnicy opracują w grupach ofertę wycieczek założonego przez nich biura podróży, przygotowując program wyjazdu, budżet, foldery reklamowe itp. Ponadto będą brali udział w zajęciach kulturowych np. taniec portugalski, gra miejska, wycieczki po okolicy itp.

Zakładane efekty projektu oprócz wypracowanych przez uczniów rezultatów to wzmocnienie kompetencji językowych, matematyczno- przyrodniczych, informatycznych a także umiejętność współpracy, kreatywność, otwartość na innych, radzenie sobie z nowymi sytuacjami. Ponadto uczestnicy zdobędą dwa certyfikaty: europass językowy oraz europass mobilność.

Listy motywacyjne składać należy do 9 maja 2022 do p. prof Bożeny Kwiatkowskiej- Rak oraz p. prof. Anny Kaczmarek. W miarę możliwości prosimy o listy wydrukowane. Warunkami niezbędnymi do udziału w projekcie są:
szczepienie przeciwko Covid 19 z aktualnym paszportem covidowym w październiku 2022 (wymagane przez władze Portugalii),
język angielski w stopniu komunikacyjnym, ponieważ grupy projektowe są międzynarodowe, a językiem wszystkich produktów jest język angielski,
złożenie oświadczenia o nieuczestniczeniu we wcześniejszych projektach PO WER w szkole podstawowej,
gotowość do pełnego zaangażowania we wszystkie działania w trakcie trwania projektu.


Projekt jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej- zarówno na etapie przygotowania jak i wyjazdu projektowego. Wybranych zostanie 15 osób ze szkoły + lista rezerwowa. Uczniowie zostaną powiadomieni o rezultatach rekrutacji z końcem maja.


Pozdrawiamy
Anna Kaczmarek, Bożena Kwiatkowska- Rak.